Typologie osobnosti učitele – 5 ověřených lektorů

Lektoři
Témata

8. 9. 2023

Typologie osobnosti je využitelná nejen při práci se žáky, ale také při komunikaci s rodiči. Přinášíme Vám tipy na ověřené lektory, kteří pomohou porozumět rozdílnostem jednotlivých typů osobnosti.

Znalost Typologie osobnosti se může učiteli velice hodit, protože pochopí, jak moc přemýšlíme každý jinak, pozná svůj typ osobnosti, umožní mu lépe porozumět individuálním potřebám, preferencím a způsobům učení jednotlivých osobnostních typů. Tato znalost mu pak umožňuje efektivněji komunikovat (s žáky, kolegy, rodiči), přizpůsobovat výuku a pedagogické metody, a vytvářet prostředí, které podporuje rozvoj a maximální angažovanost všech zúčastněných žáků. 

Přinášíme Vám tipy na ověřené lektory, kteří pomohou porozumět rozdílnostem jednotlivých typů osobnosti. Typologie osobnosti je využitelná nejen při práci se žáky, ale také při komunikaci s rodiči.

 

Pět lektorů zabývajících se tématem Typologie osobnosti

Mgr. Bc. Jiřina Majerová
Psycholožka, lektorka, konzultantka, certifikovaný praktik MBTI Step I a II – USA

 •  Psycholožka, lektorka a konzultantka v oblasti školství a firem, konzultantka, členka odborného týmu v projektu Pomáháme školám k úspěchu – The Kellner Family Foundation. Jednatelka společnosti Viaspirita s.r.o.
 • Věnuje se aplikaci teorie typů C. G. Junga a typologie MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) ve vzdělávání a rozvoji lidí a organizací. Osvědčení „Certified Practitioner of the MBTI Step 1 a 2“ a MMTIC (CAPT, USA 2010).
 • Držitelka mezinár. certifikátů Lektor a Certifikátor programu RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking, 2002).
 • Spoluautorka knihy Typologie osobnosti – využití ve výchově a vzdělávání (Portál 2010) a knihy Školní hodnocení žáků a studentů (Portál 2007).

Typologie MBTI 1 – sebepoznání a spolupráce v týmu

 • Úvod, seznámení se, Příklady ze života (Jaké jsou přirozené rozdíly mezi lidmi?)
 • Úvod do typologie MBTI (Z čeho vychází?) a etika jejího používání (Jak eliminovat škatulkování?). Dynamika a vývoj typu (Jaké životní situace mohou ovlivnit vývoj typu?)
 • Dimenze osobnosti – 8 psychických funkcí Se, Si, Ne, Ni (příjem) Te, Ti, Fe, Fi (rozhodování) –
 • Hledání vlastních preferencí psychických funkcí
 • Dimenze osobnosti – zaměření osobnosti
 • Typy temperamentu: nástroj porozumění a spolupráce
 • Reagování v náročných situacích a ve stresu – základní vhled
 • Můj osobnostní typ (1 ze 16) z hlediska MBTI
 • Reflexe, zpětná vazba

Cíle semináře Typologie MBTI 1:

 1. budu znát své přirozené preference a díky tomu lépe rozumět zdrojům svého chování. To mi může pomoci lépe usměrňovat vlastní jednání.
 2. budu schopen/schopna identifikovat způsoby, jak s jinými lidmi (v osobním i profesním životě) efektivněji spolupracovat a komunikovat, a tím přispívat k budování pozitivního rozvojového klimatu ve skupině či organizaci.
 3. budu mít základní vhled do toho, proč ve stresu reaguji jinak než obvykle a jak moje reakce působí na okolí.

Každý účastník získá sadu textů umožňujících porozumění základům typologické teorie a diagnostiku vlastního typu osobnosti. Dále získá podrobný popis vlastního typu osobnosti, který prohlubuje sebepoznání.

DALŠÍ TÉMATA: Typologie MBTI® 2 – individualizace výchovy, výuky a učení žáků, Typologie MBTI® 3 – komunikační styly, stres a seberozvoj, Typologie MBTI® 4 – komplexní audit silných stránek a rozvoj organizace, Formativní hodnocení, Kolegiální podpora – efektivní formy vzájemného učení pedagogů

Oslovit lektory

 

Ing. Radovan Kožíšek, Ph.D.

Lektor

 • v současnosti- Mendelova univerzita, Brno (akademický pracovník) Předměty: Operační management, Řízení podniku, Management změn, Řízení kvality a inovací
 •  E.ON Česká republika, s.r.o.- Manažer řízení rizik, Vedoucí týmu Řízení rizik, Incident and Crisis manager pro skupinu E.ON Czech, Vedoucí Managementu pohledávek a Řízení kreditního rizika, Vedoucí Business administration
 • Jihomoravská energetika, a.s.- Operátor,technik, provozní programátor, IT specialista (analýza, návrhy a dohled nad realizací změn v IS), Analytik zákaznického systému, vedoucí migrace do SAP, Projektový manažer pro styk IT/business

 

Osobnostní typologie pro týmovou spolupráci a chování ve stresových podmínkách

Vysvětlení základních pojmů z oblasti osobnostní typologie, práce se stresem a emocemi, fungování mozku ve stresových situacích. Důvody existence a možnosti rozpoznání různých osobnostních typů a jejich specifika. Použité techniky a aktivity: Prezentace, diskuse, výměna zkušeností, praktické příklady, řešení aktuálních problémů členů výukové skupiny, ukázková vyhodnocení a skupinová práce.

 • vysvětlení základních pojmů; důvody odlišného chování u různých typů osobností
 • typy stresu a jeho vznik, fungování mozku a jeho reakce na stres
 • emoce a jejich vytváření a zvládání, vliv na výkonnost, komunikaci
 • základní typy osobností, možnosti a výhody jejich rozpoznání
 • vznik stresu a reakce na stres dle osobnostního typu
 • nalezení individuálního osobnostního typu – ukázkové vyhodnocení a skupinová práce
 • interakce mezi různými osobnostními typy, rizika a výhody; práce ve skupinkách, řešení praktických problémů
 • priority v osobní motivaci dle probrané typologie, možnosti individuálního osobního rozvoje při využití mentoringu, koučinku či dodatečného vzdělávání
 • srovnání různých metodik zabývajících se osobnostní typologií a možnosti jejich využití 

Účastníci by měli být díky získaným informacím, znalostem a dovednostem schopni rozpoznat svůj individuální osobnostní typ, jeho silné stránky a omezení. Naučí se pracovat se stresem a emocemi, využívat naplno svůj potenciál a zlepšit svou komunikaci a spolupráci s kolegy či nadřízenými.

DALŠÍ TÉMATA: Efektivní komunikace (nejen) v IT, Work-life balance jako nástroj k dosažení životní spokojenosti, Motivační teorie v praxi, osobní motivační diagnostika, Hodnoty aneb co máme společného? Týmové role a možnosti radostné spolupráce, Řízení týmu individuálních osobností

Oslovit lektory

 

Ing. Lenka Podmolíková, MBA
Lektorka

 • Praxe ve vzdělávání více jak 24 let
 • Certifikovaná lektorka pro Českou a Slovenskou republiku (Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání – Univerzita Palackého v Olomouci),
 • VUT FE v Brně, UP Olomouc (pedagogika a psychologie)
 • Autorizovaný zástupce pro profesní zkoušky dle NSK – Lektor/lektorka dalšího vzdělávání (75-001-T), Personalista/Personalistka (62-007-N), Asistent/Asistentka (62-008-M), Pracovník v administrativě (63-033-H), …
 • Školení realizuji jak v prezenční, tak i distanční (synchronní) on-line podobě.

Typologie osobnosti

 • Jaké máme druhy inteligencí – rozdíl mezi IQ a EQ
 • Test emoční inteligence
 • Chyby v sociální percepci
 • Typologie osobnosti
 • Eysenckův test temperamentu
 • Typ osobnosti MBTI
 • Typ osobnosti MBTI (podle Š. Mikové) – základní seznámení
 • Jak komunikovat s lidmi a přesvědčit je
 • Čím je dána úspěšnost?
 • Jak určit komunikační typ
 • Metoda DISC – Pozitivní povahové profily

V rámci školení jsou zařazeny pro účastníky aktivity – mentimeter, slido, testy, dotazníky, … s vyhodnocením a zpětnou vazbou

DALŠÍ TÉMATA: Komunikační dovednosti v praxi pedagoga, Asertivní komunikace pedagoga, Jak překonat prokrastinaci, Time management pro pedagogy, Mindfulness – metoda snižování stresu a zlepšování pozornosti pro pedagogy, Osobnostně sociální rozvoj, stres, spánek, cirkadiánní rytmy, Výchova k podnikavosti

Oslovit lektory

 

     

Mgr. Hana Ondrušková
Lektorka, koučka osobnostního rozvoje a komunikace

Hana Ondrušková působí jako  lektorka a trenérka soft skills od roku 2006. Vede především semináře zaměřené  na komunikaci, typologii osobnosti, time management a prezentační dovednosti.  Jejími kurzy prošly tisíce lidí. Vyučuje komunikaci na VŠE v Praze, spolupracuje  se státními institucemi, bankami i s nadnárodními soukromými firmami.

Typologie osobnosti

„Typologie osobnosti je jedním z  klíčů ke komunikaci, ukazuje nám, že každý myslíme a vnímáme jinak. Odhalit  přirozené tendence v chování a interpretování světa – u sebe i u jiných – je základem dobré komunikace.“

Na semináři se dozvíte:

 • Proč je to s druhými (velkými i malými) někdy tak těžké
 • Jak moc uvažujeme každý jinak a jak se v tom vyznat „kdo je kdo“
 • Nejdůležitější věci z komunikace, zadávání úkolů i řešení konfliktů, při kterém nás může znalost odlišných typů zachránit

Oslovit lektory

 

Ing. Pavel Vopalecký, M.A.
Lektor, expert na komunikaci

Více než 30 let praxe v mentoringu a provázení osobního rozvoje a leadershipu. Lektor a trenér komunikace a veřejného projevu. Autorský on-line program Akademie mluvení.

Typologie osobnosti

Rozeznání silných a slabých stránek vám významně pomůže v efektivní spolupráci, v týmu a při vedení druhých. Lépe pochopíte i své blízké a najdete s nimi hlubší soulad.

Každý účastník kurzu si s předstihem vyplní vlastní test typu osobnosti (zabere to max. 10-15 minut, on-line). Kurz vám pak nastaví osobní zrcadlo a naučí vás odhadnout hlavní “poháněče” (drivery), které působí ve vás i v ostatních. Naučíte se předvídat reakce, maximalizovat vzájemné porozumění a předcházet konfliktům.

Klíčové principy typologie lektor přednese v první části kurzu v aktivní interakci, aby účastníci co nejlépe porozuměli těmto typům osobnosti. Zároveň lektor vytvoří prostor pro osobní vyhodnocení grafů vyplývajících z testu pro každého účastníka.

Znalost této typologie by měla patřit k základní výbavě personalistů, vedoucích, učitelů, sociálních pracovníků, koučů apod. S velkým užitkem ji využívají také obchodníci, konzultanti a poradci v různých oborech. Sám lektor využívá tuto skvělou typologii denně ve své profesi i životě vůbec 🙂

DALŠÍ TÉMATA: Efektivní komunikace mezi lidmi (jak mluvit a přesvědčit), Praktická rétorika (jak dobře a srozumitelně mluvit), Moderování, Konkrétní nácviky veřejných projevů (ve skupině či individuální konzultace), Jak se vypořádat s trémou, Leadership

Další témata vzdělávací společnosti, ve které lektor působí, naleznete na webu Axia Management Academy, z.ú.

 

Oslovit lektory

 

Zajímají Vás aktuálně vypsané kurzy týkající se tématem Typologie osobnosti?

Vyhledejte si aktuálně vypsané semináře od různých organizací.

Vyhledat kurzy na téma Typologie osobnosti

Člának vznikl za podpory