Články, tipy a inspirace pro DVPP

Přinášíme tipy na kurzy pro učitele, zajímavá témata, inspiraci v oblasti profesního rozvoje pedagogů DVPP a rozhovory se vzdělavateli.

Pro ředitele
Pro učitele
Jak se vyznat v cenách kurzů pro učitele a žáky – srovnání cen na trhu

Jak se vyznat v cenách kurzů pro učitele a žáky – srovnání cen na trhu

Cena je důležitým parametrem při výběru kurzu a může napovídat o kvalitě. U levnějších služeb pro školy můžeme očekávat nižší kvalitu, u těch dražších má smysl věnovat nějaké úsilí a kvalitu si ověřit. Jak ale poznat, že konkrétní kurz pro žáky či učitele patří mezi drahé či levné? Napovědět může srovnání s cenami na trhu, které naleznete ve článku.

Témata
tipy
Tipy na letní školy 2024

Tipy na letní školy 2024

Letní školy pro pedagogy jsou místem setkávání s kolegy z celé republiky, někdy i z ostatních zemí. Zkušení a zajímaví lektoři podpoří vaše znalosti ve známých i nových tématech a přinesou praktické tipy do výuky. Navíc můžete s kolegy sdílet své nápady a navzájem se inspirovat. Přes léto tak získáte zapálení a motivaci do dalšího školního roku. K tomu připočítejte kvalitní ubytování, plnou penzi nebo i wellness.

Pro učitele

Tipy na organizace věnující se prevenci závislostního chování a užívání návykových látek

Prevence vzniku a rozvoje závislostního chování a užívání návykových látek na základní škole je klíčová pro budoucí zdraví a životní dráhu žáků. V tomto období se formují základní návyky a hodnoty. Škola hraje klíčovou roli v vytváření podpůrného prostředí, kde se rozvíjejí dovednosti řešení problémů, emocionální inteligence a odolnosti. Prevence na základní škole může vytvořit pevný základ pro zdravý životní styl a chránit žáky před potenciálními negativními dopady závislostí v pozdějších fázích jejich života. Přinášíme tipy na organizace poskytující preventivní programy pro žáky.

Pro ředitele
Pro učitele
Témata

Prevence šikany, kyberšikany a sociální sítě – programy pro žáky

Šikana je ve školách tradičně veliké téma. V posledních deseti letech přibyla navíc forma kyberšikany a problematika chování na sociálních sítích. Učitelé tápají v tom, kdy a jak zasáhnout. Vhodné je nežádoucím projevům předcházet. Přinášíme a rozšiřujeme přehled organizací poskytující programy pro žáky, které pomohou při prevenci těchto jevů v třídním kolektivu a školním prostředí.

Nezařazené

Posilování komunikace a vztahů – programy pro žáky

Posilování komunikace v třídním kolektivu na základní škole je klíčové pro vytváření zdravého a bezpečného prostředí. Prevence nefunkční komunikace, jako jsou hádky, lhaní a agresivita, je nezbytná pro udržení pozitivní atmosféry ve třídě. Kvalitní komunikace umožňuje žákům lépe porozumět sobě i svým spolužákům, což vede k vzájemnému respektu a empatii. Zvládání konfliktních situací pak posiluje dovednosti řešení problémů a sociální kompetence, což přispívá k celkovému osobnostnímu rozvoji žáků a vytváří příznivé prostředí pro učení. Mapovali jsme organizace, které se tomuto tématu věnují a realizují programy pro třídy.

Rozhovor
Témata
Hodnotové vzdělávání pomáhá dětem objevovat sebe samé, učit se samostatnosti a vnímat názory ostatních.

Hodnotové vzdělávání pomáhá dětem objevovat sebe samé, učit se samostatnosti a vnímat názory ostatních.

Každý pedagog si rád vybírá takové metody, které jednoduše pomáhají žákům učit se látku tím, že ji sami provádějí. Přidanou hodnotou je pak samozřejmě to, že daná metoda žáky baví, je pro ně využitelná ve škole i za jejími branami a v neposlední řadě přináší úsporu času učitele při přípravě nebo i větší pohodu ve výuce.

Lektoři
Témata
Nová informatika na ZŠ – 5 ověřených lektorů

Nová informatika na ZŠ – 5 ověřených lektorů

Nová informatika připravuje žáky na digitální svět, rozvíjí jejich digitální gramotnost, podporuje kreativní a kritické myšlení, posiluje spolupráci a komunikaci, a zavádí základy programování a algoritmizace. Tímto způsobem žáci získávají dovednosti a schopnosti potřebné pro úspěšné a odpovědné využívání informačních a komunikačních technologií ve svém osobním životě i budoucí profesní kariéře. Mapovali jsme, jací lektoři […]

Pro učitele
Lektoři v oblasti Speciální vzdělávací potřeby žáků

Lektoři v oblasti Speciální vzdělávací potřeby žáků

Je žádoucí, aby se učitelé vzdělávali v tomto tématu, protože to jim umožní lépe porozumět potřebám a individuálním výzvám těchto studentů. Získané vzdělání jim poskytne strategie, techniky a pedagogické přístupy, které jim pomohou efektivněji podporovat a inkluzivně se věnovat žákům se speciálními potřebami ve třídě. Díky této znalostní základně budou učitelé schopni vytvářet přizpůsobené vzdělávací […]

Lektoři
Témata
Mentoring jako podpora a inspirace pro učitele – 4 ověření lektoři a mentoři

Mentoring jako podpora a inspirace pro učitele – 4 ověření lektoři a mentoři

Mentoring je důležitým nástrojem pro učitele, protože poskytuje podporu, odborné poradenství a inspiraci pro jejich profesní růst. Mentoring umožňuje novým učitelům získat cenné znalosti a dovednosti od zkušenějších kolegů, kteří mohou sdílet své osvědčené postupy a rady pro efektivní výuku. Mentoring také přispívá k posílení profesní identity učitelů a snižuje pocit izolace, který může noví […]

Lektoři
Témata
Komunikace učitele s rodiči – 4 ověření lektoři

Komunikace učitele s rodiči – 4 ověření lektoři

Komunikace s rodiči může být pro učitele náročným aspektem práce, zejména pokud se setkává s konfliktními a rozčilenými rodiči. Je proto velmi užitečné naučit se řešit tyto konfliktní situace s rodiči. Důležité je získat dovednosti, jak efektivně komunikovat, jak zvládat náročné situace profesionálně a zároveň pečovat o vlastní psychohygienu. Přinášíme Vám tipy na ověřené lektory, […]

Pro učitele
tipy
Posilujte vztahy ve třídě pomocí třídnické hodiny

Posilujte vztahy ve třídě pomocí třídnické hodiny

Třídnická hodina umožňuje setkávání třídního učitele s jeho třídou. Účelem je řešení různých témat mimo běžné vyučovací hodiny, díky kterým se posilují vztahy ve třídě. Vést třídnickou hodinu ale není jednoduché a pedagog musí řešit spoustu otázek. Kdy a jak často ji zavést, jak žáky na ni motivovat a v neposlední řadě jak vést třídnickou hodinu, aby měla vůbec smysl. Uvažovali jste o zavedení třídnické hodiny? A víte, jak na to?

Témata
tipy
Kam se obrátit, pokud mám ve třídě dítě s odlišným mateřským jazykem?

Kam se obrátit, pokud mám ve třídě dítě s odlišným mateřským jazykem?

Po distanční výuce a náročném období covidu leží před pedagogy další výzva: nový žák s odlišným mateřským jazykem (dále OMJ). Situace na Ukrajině má za následek, že v novém školním roce bude děti s OMJ řešit mnoho pedagogů a někteří se s nimi setkali už v předchozím školním období. Najednou je třeba řešit spoustu věcí navíc. Shánět nové materiály pro výuku, učit češtinu jako druhý jazyk, komunikovat s rodiči, pomoct novému žáku se adaptovat, najít vyhovující systém hodnocení…Kde hledat pomoc a radu, materiály a přínosné publikace? Více se dozvíte v našem článku, kde najdete nejzajímavější tipy. 

Rozhovor
Témata
Uteč, schovej se, bojuj! Sec Agency učí pedagogy, jak se zachovat při verbálním napadení i útoku teroristy.

Uteč, schovej se, bojuj! Sec Agency učí pedagogy, jak se zachovat při verbálním napadení i útoku teroristy.

Ani učitelům se nevyhýbají vypjaté, rizikové a nebezpečné situace, kterým ve škole coby veřejném prostoru musí čelit. Od nepříjemných slovních incidentů, přes rvačky mezi žáky, vyhrožování, fyzické útoky až po nevyzpytatelné činy ozbrojených útočníků nebo držení rukojmí. Jak se na extrémy, s nimiž se můžeme setkat i mimo pracoviště, připravit?