Tipy na letní školy 2024

Témata
tipy

6. 11. 2023

Letní školy pro pedagogy jsou místem setkávání s kolegy z celé republiky, někdy i z ostatních zemí. Zkušení a zajímaví lektoři podpoří vaše znalosti ve známých i nových tématech a přinesou praktické tipy do výuky. Navíc můžete s kolegy sdílet své nápady a navzájem se inspirovat. Přes léto tak získáte zapálení a motivaci do dalšího školního roku. K tomu připočítejte kvalitní ubytování, plnou penzi nebo i wellness.

Připravili jsme pro vás tipy na několik letních škol, které by vás mohly zaujmout.

Letní tvořivé školy

Kdy: červenec / srpen 2024
Kde: Velehrad, Sudislav, Praha, Olomouc
Pro koho: primárně pro učitele ZŠ
Cena:

Letní Tvořivá škola nabízí čtyři místa konání, na kterých si můžete vybrat z širokého spektra kurzů pro pedagogy. Všechny jsou vedeny učiteli z praxe a rozšířit obzory si tak můžete v anglickém jazyce, prvouce, matematice, výtvarné či hudební výchově, nebo českém jazyce. Zaujmout vás také mohou čtenářské dílny, tvořivé činnosti a aktivizační metody, mezipředmětové vztahy, systemická pedagogika a přirozená výchova a vzdělávání dětí.

Na Letní tvořivá škole získáte dostatečný prostor pro rozšíření znalostí a zkušeností v daných tématech, ale také pro smysluplný odpočinek a načerpání nové energie do dalšího školního roku. Více informací zde.

O pořadateli: 

Tvořivá škola přináší od roku 2001 řadu kurzů, webinářů a letních škol pro pedagogy. Kromě vzdělávání nabízí také pomůcky vhodné do výuky.

 

Letní škola moderních učitelů

Kdy: srpen 2024
Kde: Luhačovice
Pro koho: správcové, pracovníci vedení škol a učitelé humanitních, přírodovědných i odborných předmětů
Cena: 8.990 Kč

Hlavní linkou letní školy je vhodné a efektivní využívání informačních technologií ve výuce. Formát zahrnuje informace, sdílení zkušeností, mentoring, příklady dobré praxe a v neposlední řadě navazování kontaktů. Díky výběru z paralelních přednášek si přijdou na své jak začínající, tak i pokročilejší uživatelé výpočetní techniky. 

Mezi tématy se objeví operační systémy, cloudové nástroje, nasazení technologií do výuky, produktivních a kreativní nástroje. Dále 3D a virtuální realita, využití fotoaparátů, 3D tisk a využití programovatelných robotů a hraček. Naučíte se využívat nástroje pro distanční vzdělávání, školní elektronický sešit, virtuální a smíšenou realitu nebo školní digitální tabuli. Více informací zde.

O pořadateli: 

SmartEdu s.r.o. spolupracuje se školami po celé České republice a v rámci vzdělávání pedagogů se věnuje především tématům Minecraft, Robotika & AI a Práce s daty. V roce 2024 proběhne již čtrnáctý ročník Letní školy moderních učitelů.

 

Lesní škola (nejen) pro pedagogy LMŠ

Kdy: 5. – 9.8. 2024
Kde: Ekocentrum Loutí
Pro koho: pedagogové (nejen) lesních školek a všichni zájemci o téma

Pokud hledáte inspiraci a nové vzory, tato letní škola bude pro vás to pravé. Těšit se můžete na zahraniční lektory, tvořivé dílny, doprovodný program a prostor pro sdílení s pedagogy z jiných školek. Více informací zde.

O pořadateli: 

Asociace lesních MŠ sdružuje bezmála 180 lesních mateřských škol a klubů neboli lesních školek z celé České republiky. Inspiraci zde najdou rodiče, pedagogové, zástupci školek i všichni ostatní, kteří se o tento proud předškolního vzdělávání zajímají.

 

Letní vědecký kemp

Kdy: srpen 2024
Kde: pedagogové exaktních věd na ZŠ a SŠ
Pro koho: pedagogové exaktních věd na ZŠ a SŠ

Letní vědecký kemp aneb “Škola v přírodě” pro dospělé” přináší workshopy a diskuze, kterými rozšíříte své znalosti v oboru chemie, biologie, fyziky a matematiky. Kromě nových poznatků si odnesete také učební materiály, metodiky a návody k pokusům, které ve výuce jistě uvítáte nejen vy, ale také vaši žáci. Více informací zde.

O pořadateli: 

Akademie věd ČR usiluje především o uskutečňování kvalitního výzkumu. Jedná se o nejvýznamnější neuniverzitní vědeckou instituci u nás.

 

Spolu a Smysluplně

Kdy: 12. – 15.8. 2024
Kde: Litvínov
Pro koho: všichni pedagogové napříč výchovně vzdělávacím spektrem, rodiče a další zájemci

Akreditovaná letní škola gramotností a seberozvoje přináší přednášky, workshopy, diskuze, intuitivní hry, řadu nových příležitostí, inspirací a zajímavých lidí. Přijeďte načerpat odpočinek, užít si zábavu, posílit se v seberozvoji a naladit se do dalšího školního roku. Více informací zde.

O pořadateli: 

ZijmeNaPlno.cz realizuje workshopy pro žáky i akreditované semináře pro pedagogy. Letos proběhne již třetí ročník Letní školy Spolu a Smysluplně.

 

Letní škola edupraxe

Kdy: srpen 2024
Kde: Křtiny
Pro koho: pedagogové, výchovní poradci, školní metodici prevence, školní speciální pedagogové, školní psychologové, vedoucí pedagogičtí pracovníci, asistenti pedagoga, a to v rámci ZŠ a víceletých gymnázií

V rámci Letní školy edupraxe můžete vybírat z těchto kurzů:

Podpora učitelských dovedností – ten je zaměřen na podporu učitelských dovedností, a to především v oblastech plánování výuky, její organizace a hodnocení žáků.

Podpora poradenských dovedností pro školní praxi – zde se budete zabývat legislativním zakotvením, praktickými náměty na aktivity, vedením poradenského rozhovoru a rolí poradenských pracovníků v podpoře vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Podpora řídících dovedností vedoucích pedagogických pracovníků ve škole – v tomto kurzu projdete tématy, mezi která patří například efektivní řízení školy, řízení pedagogického procesu, zavádění změn ve škole či klima a kultura školy. 

Společné vzdělávání ve školní praxi – obsahem bude společné vzdělávání v legislativě, individualizace výuky a podpůrná opatření, spolupráce s rodiči žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Více informací zde.

O pořadateli: 

Vzdělávací agentura Edupraxe přináší podporu pedagogům v podobě prezenčních seminářů a webinářů pro pracovníky mateřských, základních a středních škol. Dále se věnují poradenské a konzultační činnosti a tvorbě výukových materiálů. 

 

Repetitorium terénní přírodovědy 2024

Kdy: 22.7. – 26.7. 2024
Kde: Rychta, Krásensko
Pro koho: (především) pedagogové přírodovědných, biologických předmětů ze ZŠ a SŠ, pedagogové ze středisek ekologické výchovy
Cena: 4.200 Kč (pro pedagogy) / 5.100 Kč (pro nepedagogy)

Tato letní škola se zaměřuje především na determinaci jednotlivých druhů organismů, ekologické vazby, výuku v terénu, pomůcky pro práci v terénu apod. Kostru kurzu tvoří botanický, ornitologický, entomologický a geomorfologický blok. Každoročně je program doplňován dalšími oblastmi, mezi které patří například lesnictví, mechorosty, sinice a řasy, pavouci, pobytová znamení, rekultivace, klima. Více informací zde.

O pořadateli: 

Lipka patří k největším a nejstarším environmentálním vzdělávacím organizacím v ČR. Podporují šetrný, zodpovědný a udržitelný přístup k přírodě a životnímu prostředí.

 

Letní škola formativního hodnocení

Kdy: 13.8. – 15.8. 2024
Kde: Brno
Pro koho: pedagogové ZŠ a DŠ

Tato letní škola vám představí pilíře formativního hodnocení i to, jak podporuje učení žáků a přebírání odpovědnosti za vlastní vzdělávání. Vychází z pedagogické praxe na základní škole. Více informací zde.

O pořadateli: 

Lipka patří k největším a nejstarším environmentálním vzdělávacím organizacím v ČR. Podporují šetrný, zodpovědný a udržitelný přístup k přírodě a životnímu prostředí.

 

Letní škola pro učitele angličtiny

Kdy: 19. – 22.8. 2024
Kde: Klokočov
Pro koho: pedagogové MŠ, 1.stupně ZŠ, ŠD / ŠK
Cena: 12.990 Kč

Pokud hledáte inspiraci a nový vítr do vaší výuky angličtiny, tato akce je zde přesně pro vás. Letní škola je vhodná i pro začínající učitele. Předestřené aktivity jsou vyzkoušené v praxi a sami si je bude moci zažít na vlastní kůži. Více informací zde.

O pořadateli: 

Akreditovaná vzdělávací instituce Infra se věnuje vzdělávání pedagogů, dětí a dospělých. Vydává metodické materiály pro učitele se zaměřením na výuku a rozvoj dětí.

 

Letní školy Začít spolu

Kdy: 19. – 23.8. 2024
Kde: Pardubice
Pro koho: pedagogové MŠ, ZŠ
Cena:

Tento tradiční prázdninový kurz je určen pedagogům a spolupracujícím asistentům pedagoga, kteří chtějí získat komplexní přehled o vzdělávacím programu Začít spolu, praktické dovednosti, jak podle programu pracovat ve své třídě či další inspiraci do své práce. Letní škola nabízí základní a pokročilou úroveň. Více informací zde.

O pořadateli: 

Step by Step pomáhá při zavádění inovativních postupů a moderních metod pedagogické práce v prostředí mateřských a základních škol. Je jediným držitelem licence a práv na šíření a rozvoj programu Začít spolu v České republice.