Tělesná výchova jinak

Nezařazené

5. 10. 2023

Tělesná výchova některé žáky vyloženě baví, jiní z ní příliš nadšení nejsou. Jak oživit hodiny tělocviku? Můžete zkusit zařadit jiné prvky, než které běžně bývají v osnovách, nebo se s třídou či s celou školou zúčastnit některého z programů.

Pedagog se může s žáky zapojit v rámci hodin tělesné výchovy například do projektu Olympijský víceboj. „Učitel společně s žákem může během roku sledovat progres v jednotlivých disciplínách, které rozvíjejí všechny základní pohybové dovednosti jako je rychlost, síla, vytrvalost a obratnost,“ uvádí Markéta Kosová z Olympijského víceboje. Olympijský víceboj má soutěžní a nesoutěžní část. Nesoutěžní část probíhá na školách v rámci hodin tělesné výchovy. V soutěžní části pak školní tým může postupovat až na Republikové finále Odznaku Všestrannosti, což je dvoudenní akce, která dětem navozuje atmosféru velkých olympijských her.

Oživením jsou právě Olympijské tréninky, kterých je za rok 28. „Na jaře a na podzim losujeme vždy 14 zapojených škol, za kterými s olympioniky dorazíme,“ říká Kosová. U některých škol může být problém s nedostatečným vybavením školních tělocvičen. Učitelé ale mohou využívat takzvané alternativní disciplíny. „Cílem projektu je rozhýbávat české děti a Olympijský víceboj je k tomu skvělý nástroj,“ dodává Kosová.

Další z možností, jak zvýšit atraktivitu hodin tělesné výchovy, je zapojit do ní cirkusové prvky. „Výhodou je zapojení všech žáků, protože si každý může zvolit jakou cirkusovou disciplínu bude rozvíjet,“ vysvětluje Jiří Sadila z programu Cirkus v tělocviku. Učitelé vnímají jako přínos individuální i skupinové zapojení všech zúčastněných. „Otevřená dílna nabízející širokou škálu aktivit dává učitelům možnost nahlédnout do sociálního organismu skupiny,“ doplňuje Sadila. 

Co může být u cirkusových programů překážkou? „Může se stát, že existuje křivka zájmu, která je na úvod vysoká, potom stagnuje až padá a až po nějaké době trénování opět roste nahoru. Řešením může být pravidelné zvaní „odborníků“, kteří vždycky „nakopnou“ a rozproudí,“ zmiňuje Sadila. 

Sazka Olympijský víceboj

Olympijský víceboj je největší školní sportovní projekt v České republice. Cílem není soutěžit o nejlepší výkony, ale u každého žáka najít jeho přednosti a dle toho jim doporučit sporty, pro které mají talent. Analýza nemá za úkol najít jen šikovné sportovce, ale ukázat, že sport je tu pro každého. Více informací zde

Děti na startu

Celonárodní projekt „Děti na startu“ je věnovaný dětem ve věku 4 – 9 let. Jedná se  o děti malé, velké, subtilní či s nadváhou, děti sportovně založené nebo naopak. U všech dětí chceme především probudit radost z pohybu. Děti si v rámci programu vyzkouší více sportů najednou. Jako rodiče a učitelé zjistíte k čemu má dítě největší vlohy a jaký sport ho bude bavit a poskytnete dětem všeobecnou sportovní průpravu. Více informací zde

Témata organizace: radost z pohybu, základy atletiky, základy gymnastiky, míčové hry, hry pro rozvoj síly, vytrvalosti, rychlosti a koordinace
Cílové skupiny: MŠ, 1. stupeň ZŠ

Žonglérské dílny

Dílny organizuje lektor Jiří Sadila. Nabízí pro školy výukové programy – Žonglérské dílny a Motýlí cirkus-  v pojetí cirkusových her a aktivit.

V případě zájmu je možno výukový program zaměřit jako primární prevenci proti šikaně a dalším soc. patologickým jevům. V rámci závěrečné reflexe a průběžných vstupů lektora je možné soustředit se na individuální účastníky, odkrývání vztahů ve skupině, hovořit o hodnotách, způsobu komunikace, volnočasových aktivitách… Více informací zde

Témata organizace: radost, smysly, emoce, pohyb, rovnováha a koncentrace, koordinace pohybu, rozvoj píle a vytrvalosti, spolupráce s ostatními, vztahy ve skupině, prevence proti šikaně
Cílové skupiny: MŠ, ZŠ, SŠ

Lužánky – středisko volného času

Posláním Lužánek – střediska volného času je inspirovat, motivovat a poskytovat prostor pro volný čas a osobní rozvoj každého člověka.

Pro školky a školy nabízíme širokou škálu vzdělávacích aktivit. Organizujeme programy pro každý vyučovací předmět i věkovou kategorii. Více informací zde

Témata organizace: Vztahy, hodnoty, Prevence, zdraví, svoboda, odpovědnost, prevence šikany, kyberšikany
Cílové skupiny: MŠ, ZŠ, SŠ

Tanec Praha

Tvoříme program pro všechny bez ohledu na věk, národnost nebo příslušnost k sociální skupině. Tanec školám je umělecko-vzdělávací projekt, který již realizujeme s myšlenkou, že tanec a pohyb mají nezastupitelné místo ve výchovném procesu dětí. Jde o alternativně-vzdělávací umělecký program vycházející z principů metodiky Taneční a pohybové výchovy. Využívá specifik taneční tvorby k formování dětské osobnosti, vytváří trvalé vazby mezi myšlením, emocemi a fyzickou stránkou dítěte, harmonizuje jeho tělesný vývoj a rozvíjí inteligenci těla. Učí vnímavosti vůči prostředí, podporuje rozvoj sociální inteligence. Vede žáky od spontánního pohybu k vědomému používání těla a ke kultivování pohybu. Více informací zde.

Témata organizace: pohybové schopnosti a tvořivé sebevyjádření žáků, sociální dovednosti – vzájemná spolupráce žáků, vnímavost vůči prostředí, propojení těla – prostoru – hudby – rytmu
Cílové skupiny:

Článek vznikl za podpory