Posilujte vztahy ve třídě pomocí třídnické hodiny

Pro učitele
tipy

15. 4. 2023

Třídnická hodina umožňuje setkávání třídního učitele s jeho třídou. Účelem je řešení různých témat mimo běžné vyučovací hodiny, díky kterým se posilují vztahy ve třídě. Vést třídnickou hodinu ale není jednoduché a pedagog musí řešit spoustu otázek. Kdy a jak často ji zavést, jak žáky na ni motivovat a v neposlední řadě jak vést třídnickou hodinu, aby měla vůbec smysl. Uvažovali jste o zavedení třídnické hodiny? A víte, jak na to?

Na každé škole záleží, zda, jak často a jakou formou třídnickou hodinu zavede. „Jak začlenit třídnické hodiny do rozvrhu a kam je „nacpat“? Kde vzít čas? To jsou bolestná témata, která pedagogové řeší s našimi lektory,” uvádí Silvie Serbousková z organizace Životní vzdělávání. A nejen to. Učitelé často ani neví, jak takovou hodinu uchopit. „Třídní učitelé se bojí s žáky pouštět do různých témat, mají strach, že to neumí a neví, kde hledat podporu,” doplňuje  Serbousková.

Často tak nejen žáci, ale i sami učitelé hledají motivaci, a i v tom může být třídnická hodina prospěšná. „Někdo je třídním učitelem, ale nebaví ho to. I takové zkušenosti s pedagogy mají naši lektoři,” říká Serbousková.

Důležité je vědět, že i takové potíže se dají překonat. Pokud si pedagogové neví rady, mohou se obrátit na nejrůznější metodické materiály, videa a informační články, o kterých jsme vám připravili přehled. Mohou také absolvovat vzdělávací kurz, který se třídnickými hodinami zabývá.

Na zapojmevsechny.cz je uveden krátký informační článek pojednávající o problematice třídních hodin. Najdete zde definici třídnické hodiny, její možnosti a způsob vedení.

Dále se můžete podívat na videa, která se zabývají problematikou třídnických hodin a vztahů ve třídě. Jedná se o video Jak se domluvit ve škole a nekřičet, které mimo jiné řeší, jak proměnit třídnickou hodinu v důležitou součást rozvrhu, která má přínos pro celou školu. Dalším je video Jak zlepšit vztahy ve třídě a vybudovat dobrý kolektiv? Zde se například dozvíte, jak organizovat třídnické hodiny a co pomáhá ke stmelení kolektivu.

Organizace Madio vydala na svých webových stránkách článek o smyslu třídnických hodin. V něm uvádí důvody, proč by učitel měl zavést třídnické hodiny a v čem pomáhají. Najdete zde také odkaz na online tipy do třídnických hodin, které jsou zpoplatněné.

Pedagogicko – psychologická poradna Karlovy Vary vydala Metodiku vedení třídnických hodin, kde najdete důvody, proč zavádět tyto hodiny a jak, strukturu třídnických hodin, jejich pravidla, práci se skupinou a další.

Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň uvádí na svých stránkách metodiku pro první stupeň základní školy zvanou Třída plná pohody. Najdete tu teoretickou část a praktické lekce a aktivity zvlášť pro ročníky 1. až 5. třídy. K dispozici ke stažení máte i soubor pro vedení třídnické hodiny on-line při distanční výuce.

Agentura venku a Gymnázium Budějovická vydali Metodiku vedení třídnických hodin na víceletých gymnáziích a středních školách. Zjistíte, jak třídnická hodina probíhá, na co nezapomenout, jaká jsou rizika a přečíst si můžete i tipy na postupy k vybraným tématům.

Pedagog Michal Dubec vydal v roce 2007 Třídnické hodiny: Metodika práce třídního učitele s tématy osobnostní a sociální výchovy. Ač se jedná o starší publikaci, najdete zde konkrétní aktivity, které můžete použít. Navíc jsou v teoretické části sekce: Postup při řešení aktuálních problémů třídy, Možné rozvržení témat při plánování TH během roku a Problémové situace, na které můžete narazit.

Další z řad metodik je Metodika vedení třídnických hodin, která vznikla na Univerzitě Karlově. Byla vypracována ve spolupráci s učiteli a školními metodiky prevence ze základních středních škol v Brně a blízkém okolí.  Najdete zde mimo jiné jak podporovat fungování pravidel a jak reagovat na jejich porušování.

Pokud se podíváte na webovou stránku Učitelnice.cz, najdete zde 35 praktických materiálů pro třídnické hodiny, které lze filtrovat podle 1. a 2. stupně. Jedná se o soubory vytvořené pedagogy, kteří je za určitou částku prodávají.

Metodický portál RVP.cz vydal webinář Třídnická hodina – hry a techniky na soudržnost třídy, diagnostické techniky. Dozvíte se, jakými nejčastějšími způsoby je třídnická hodina realizována, v jaké frekvenci se většinou opakuje nebo jaké můžeme využít techniky a aktivity rozvíjející pozitivní skupinovou dynamiku.

Dalším webinářem od portálu RVP.cz je webinář Třídnické hodiny, který se zabývá tím, jak často dělat třídnické hodiny, jestli dělat třídnické hodiny pravidelně či nárazově a co by mělo být jejich obsahem.

Článek vznikl pro větší přehlednost tématu a lepší orientaci pedagogů v něm. Vznikl pro ty pedagogy, kteří mají zájem se dále vzdělávat a chtějí do daného tématu proniknout. Pokud se chcete o Třídnických hodinách a posilování vztahů ve třídě dozvědět více, můžete se přihlásit na některý z existujících kurzů. Kurzy na dané téma lze najít na portálu dvpp-kurzy.cz.

Vyhledat kurzy podle tématu


Další související videa:

Článek vznikl za podpory