Komunikace učitele s rodiči – 4 ověření lektoři

Lektoři
Témata

3. 8. 2023

Komunikace s rodiči může být pro učitele náročným aspektem práce, zejména pokud se setkává s konfliktními a rozčilenými rodiči. Je proto velmi užitečné naučit se řešit tyto konfliktní situace s rodiči. Důležité je získat dovednosti, jak efektivně komunikovat, jak zvládat náročné situace profesionálně a zároveň pečovat o vlastní psychohygienu. Přinášíme Vám tipy na ověřené lektory, […]

Komunikace s rodiči může být pro učitele náročným aspektem práce, zejména pokud se setkává s konfliktními a rozčilenými rodiči. Je proto velmi užitečné naučit se řešit tyto konfliktní situace s rodiči. Důležité je získat dovednosti, jak efektivně komunikovat, jak zvládat náročné situace profesionálně a zároveň pečovat o vlastní psychohygienu.

Přinášíme Vám tipy na ověřené lektory, kteří provázejí učitele problematikou, jak komunikovat s rodiči a jak řešit konfliktní situace s nimi.

Čtyři lektoři zabývající se tématem komunikace učitele s rodiči

Mgr. Marek Adler
Učitel, lektor, kouč

  • Přírodovědná studia, informatika, geografie, Pedf ZČU v Plzni
  • Rozšiřující studium speciální pedagogiky pro učitele, Pedf UK Praha
  • Studium pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení, NIDV
  • Koučovací výcvik RE kouč, Google Certified Educator Level 1
  • Kurzy Systemický přístup k multikulturní výchově, Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Respektovat a být respektován

Senior Teacher a koordinátor profesního rozvoje v ZŠ Open Gate, učitel 1. stupně ve Škole Můj Projekt – Jižní Město a učitel 2. stupně v ZŠ Glowackého, Praha, statutární zástupce ředitelky školy v ZŠ Světice

Kurz: Komunikace a spolupráce školy s rodiči a místní komunitou

DALŠÍ TÉMATA: Spolupráce pedagogických pracovníků při plánování realizaci i reflexi vyučovací hodiny, Konzultace a mentorské provázení, Využití ICT ve výuce, Podpora učební autonomie žáků s využitím ICT, Tandemová výuka

Oslovit lektory

 

Mgr. Bc. Miroslav Jiřička
Lektor, kouč a odborný poradce

Je uznávaným profesionálním lektorem, zaměřeným na řízení a organizaci vzdělávacího procesu a na rozvíjení profesních kompetencí pedagogických pracovníků a školských manažerů. Aktivní lektorské a konzultační činnosti se věnuje od roku 2002. Jako nezávislý lektor, kouč a odborný poradce spolupracuje s řadou vzdělávacích institucí. Od roku 2013 je držitelem akreditace MŠMT ČR k provádění vzdělávacích programů DVPP.

Kurzy:

Učitel a rodič v partnerské spolupráci

Efektivní komunikace při jednáních s rodiči žáků

Řešení konfliktů s rodiči

Řízení konfliktů ve škole

DALŠÍ TÉMATA: Metody aktivního vyučování, Učitel a rodič v partnerské spolupráci, Efektivní komunikace při jednáních s rodiči žáků, Formativní hodnocení, Hodnocení a klasifikace jako nástroj pozitivní motivace žáků, Mentoring

Oslovit lektory

 

Mgr. Jakub Švec

Lektor, pedagog

Působil 3 roky jako učitel na gymnáziu (rok jako třídní), učil na soukromé Vyšší odborné škole Trivis (vedl zde sociálně-psychologický výcvik pro studenty) a v současnosti přednáší více než deset let externě na FF UK (zážitkovou pedagogiku) a na MFF UK (rétoriku a komunikaci pro budoucí učitele).

SPECIALIZACE

Lektoruje pro VŠ studenty a pedagogické pracovníky kurzy zaměřené na kázeň ve třídě a komunikaci (s rodiči, žáky, kolegy, vedením školy). Do jeho kompetencí patří psychologická a poradenská práce se žáky (prevence šikany na ZŠ a SŠ).

Věnuje se procesům skupinové dynamiky, prevenci šikany, (konstruktivní) komunikaci na všechny možné i nemožné způsoby (od asertivity přes vyjednávání až po krizovou intervenci) a sebeřízení (práci se stresem, práci se změnou, řízení času, psychohygieně, apod.)

Prošel dlouhodobým 500 hodinovým výcvikem pro lektory sociálních dovedností se sebereflektivní (sebezkušenostní) částí a sám pod supervizí takové výcviky vede.

Efektivní vedení tř. schůzek a nástroje komunikace s rodiči Konstruktivní a efektivní komunikace, asertivita

Většinou je kurz veden prožitkovými/činnostními metodami. Těžiště kurzu je pak v nácviku nejrůznějších aktivit, kdy si sami účastníci zkouší „na vlastní kůži“ jednotlivá témata. V takových případech využíváme ukázky výuky a různé metody skupinové práce, dílen, kdy něco tvoříme a vyrábíme a pak také videotrénink – nahrání „scének“ na video a následný videorozbor.

Kurz prolínají i individuální úkoly a (sebe)reflektivní techniky, kdy formulujeme závěry z toho, co se na kurzu odehrálo a poučení do praxe.

Bloky teorie jsou předávány interaktivním výkladem, kombinovaným s diskusemi a diskusními aktivitami. Prioritou je rozvoj praktických dovedností a reflexe sama sebe a svého chování (případně až nastartování změny některých postojů). O znalosti nám jde až ve druhém řádu.

DALŠÍ TÉMATA: Jak zvládat kritiky a řešit konflikty, Primární prevence, prevence šikany, Inspirace pro třídnické hodiny, Psychohygiena a sebeřízení, Tandemová výuka, Komunikace s rodiči

Oslovit lektory

 

Mgr. Pavel Rampas
Lektor, mentor, kouč, terapeut

Pedagogické a lektorské činnosti se věnuje již přes 20 let. Je externím lektorem odborných kurzů a školení pro řadu organizací. Je autorem projektů „Podnikání pro život“ (OPVK) a „Podnikej se svým životem“ (OPVK) a dodavatelem know-how v projektech týkajících se osobnostního rozvoje, manažerských dovedností, finanční gramotnosti, měkkých dovedností, komunikace, výchovy. Vystudoval Pedagogickou fakultu Západočeské univerzitě v Plzni obor učitelství pro 1. stupeň se specializací TV. Následně pak absolvoval Elio o.s. Sebezkušenostní výcvik psychoterapeutických a poradenských dovedností (Gestalt) (500 h), Koučink centrum Praha – Profesionální kouč akreditovaný MŠMT ČR a ICF (150 h).

Kurzy:

Spolupráce a komunikace s rodiči

Efektivní řešení vnitřních i mezilidských konfliktů 

Komunikační dovednosti – zvládání konfliktů, asertivita

DALŠÍ TÉMATA: Duševní hygiena, prevence syndromu vyhoření, motivace, time management 4. generace, stres, relaxace, osobnostní diagnostika.

V zaměření na žáky na vývojovou psychologii, výchovu v rodině, individuální diagnostiku a rozvoj dětí, otevírání potenciálu dětí, klima a spolupráce ve třídě,  formativní hodnocení a motivaci, práce s agresivitou.

V oblasti sociální inteligence je to komunikace, řešení konfliktů, budování týmu a diagnostika rolí a jiných specifických nastavení pro fungování v určité skupině a manažerské dovednosti pro učitele i ředitele.

Oslovit lektory

Zajímají Vás aktuálně vypsané kurzy týkající se tématu Komunikace učitele s rodiči?

Vyhledejte si aktuálně vypsané semináře od různých organizací.

Vyhledat kurzy na téma Komunikace s rodiči

Článek vznikl za podpory