Kam se obrátit, pokud mám ve třídě dítě s odlišným mateřským jazykem?

Témata
tipy

5. 3. 2023

Po distanční výuce a náročném období covidu leží před pedagogy další výzva: nový žák s odlišným mateřským jazykem (dále OMJ). Situace na Ukrajině má za následek, že v novém školním roce bude děti s OMJ řešit mnoho pedagogů a někteří se s nimi setkali už v předchozím školním období. Najednou je třeba řešit spoustu věcí navíc. Shánět nové materiály pro výuku, učit češtinu jako druhý jazyk, komunikovat s rodiči, pomoct novému žáku se adaptovat, najít vyhovující systém hodnocení…Kde hledat pomoc a radu, materiály a přínosné publikace? Více se dozvíte v našem článku, kde najdete nejzajímavější tipy. 

Děti s odlišným mateřským jazykem jsou nyní především ukrajinské, avšak je i do budoucna dobré vědět, jak s takovými dětmi pracovat a jak je co nejsnadněji začlenit do třídy. „Učitelé často poptávají konkrétní návody a tipy, jak s dětmi pracovat. Pedagog musí být kvůli tomu více aktivní i nad rámec svých povinností,“ uvádí lektorka Barbora Hanzalová z InBáze. Kromě shánění výukových a metodických materiálů musí někdy pedagog vyučovat češtinu jako druhý jazyk. „Škola to dá učiteli na starost a ten neví, jak na to,“ dodává Hanzalová. 

Potřebné jsou nejen výukové a metodické materiály, ale také jejich zavedení do praxe. „Jediné, co pedagogové potřebovali, byly praktické dovednosti a nácviky, kazuistiky a jejich řešení,“ doplňuje ředitelka rodinné poradny Katka Novotná z Akademie rodičovství. Dalším problémem může být, jak s OMJ komunikovat a začlenit ho mezi ostatní žáky, jelikož děti pocházejí z jiného kulturního prostředí. „Určitě je dobré naučit se jiné způsoby komunikace než jen slovem. Také je potřeba pracovat s celým kolektivem –⁠ vysvětlit třídě, proč dítě s OMJ potřebuje jiný přístup a jaká slova používat,“ uvádí Novotná. 

Kam se tedy obrátit? Možností je více. Můžete vyzkoušet Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince, který poskytuje Národní pedagogický institut ČR. Zde najdete téměř vše, co potřebujete. Jak postupovat, když k vám přijde do třídy nový cizinec a jak ho integrovat. Zjistíte více o komunikaci s ním i s rodiči. Nebo se můžete podívat na videonávody, jak učit češtinu jako druhý jazyk. V rámci bezplatných služeb můžete využít vzdělávací programy, konzultační služby a tlumočnické a překladatelské služby.

Národní pedagogický institut České republiky také sdílel na youtube webinář, který přibližuje, jak postupovat v procesu přijímání a začleňování žáků cizinců do základní školy. Seznámíte se s nejdůležitějšími částmi informačního materiálu MŠMT Vzdělávání ukrajinských dětí v ČR a LEX Ukrajina.

Na webových stránkách zapojmevsechny.cz lze nalézt zdroje a inspiraci pro práci s žáky s OMJ. V příslušných textech, videích i podcastech s dozvíte, jak učit češtinu jako druhý jazyk, pracovat s předsudky, kdy pomůže asistent pedagoga, co obnáší plán pedagogické podpory nebo individuální vzdělávací plán. Partnerem této sekce Odlišný mateřský jazyk na Zapojmevšechny.cz je portál www.inkluzivniskola.cz a obecně prospěšná společnost META, o.p.s.: Společnost pro příležitosti mladých migrantů.

Právě společnost META, o.p.s., je další možností, kam se obrátit. Na svých stránkách mají velké množství publikací ke stažení a také k zakoupení. V sekci Praktický rádce jsou přehledné listy s praktickými informacemi k nejčastějším situacím týkajícím se vzdělávání migrantů v ČR. Součástí META je také interaktivní E-learning na učení češtiny pro děti.

Pro další metodické a výukové materiály se pak můžete podívat na jejich portál inkluzivniskola.cz, kde najdete komplexní informace pro MŠ, ZŠ, SŠ. Například v sekci základních škol se dozvíte, jak připravit školu na příchod žáka s OMJ, jak adaptovat samotné dítě, jak hodnotit nebo jak financovat výuku češtiny jako druhého jazyka a získat další podporu.

Na webových stránkách České školní inspekce lze získat metodickou podporu ohledně integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků.

Webová stránka organizace InBáze nabízí publikace a metodické materiály, které si můžete přečíst nebo stáhnout. Naleznete zde instruktážní videa o začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem, která vznikla v rámci grantů MŠMT pro rok 2019. Zajímavé jsou také bedýnky příběhů, což jsou metodiky, které obsahují pohádku, mapu, pracovní list, průvodní list a zápisník pro danou zemi.

I na webových stránkách Učitelnice lze nalézt článek, který shromažďuje výukové materiály pro ukrajinské děti.

Možností, kam se obrátit, je mnoho, ale se všemi dalšími povinnostmi toho někdy může být na učitele až příliš. I pro to ale existuje řešení. „Na trhu existují služby, jako například Terapeutická linka Sluchátko, která nabízí terapii a podporu jak přetíženým pedagogům, tak na ukrajinské lince nabízí terapii po telefonu s dětskými psychology z Ukrajiny,“ radí Novotná.

Článek vznikl pro větší přehlednost tématu a lepší orientaci pedagogů v něm. Vznikl pro ty pedagogy, kteří mají zájem se dále vzdělávat a chtějí do daného tématu proniknout. Pokud se chcete o žácích OMJ a práci s nimi dozvědět více, můžete se přihlásit na některý z existujících kurzů. Kurzy na dané téma lze najít na portálu dvpp-kurzy.cz.

Vyhledat kurzy podle tématu


Seznam videí souvisejících s tématem:

videa od META:

Článek vznikl za podpory