Cit pro ekologii je důležitý rozvíjet už od útlého věku – tipy na programy pro žáky

Pro učitele
tipy

19. 10. 2023

Naučit žáky, jak se chovat zodpovědně k životnímu prostředí. To je cílem enviromentální výchovy. Jak ji ale zavést do výuky? Bude pro žáky dostatečně atraktivní? Ekologie je v dnešní době tématem, kterému se již nelze vyhnout.

Proč by učitel měl s dětmi zabývat tématem ekologie? Především proto, že žáci jsou ti, kteří s tím v budoucnu budou moci něco udělat – jako spotřebitelé, občané a voliči se mohou v něm realizovat a věci zlepšit. „Ekologie se dotýká života žáků vzhledem k propojenosti těchto témat s prakticky všemi budoucími profesemi,“ uvádí Veronika Neckařová z organizace Lipka. Pokud budeme u žáků cit pro životní prostředí rozvíjet už od útlého věku, lépe se s ním dokáží vypořádat v dospělosti. „Rozvíjení environmentální senzitivity v předškolním a mladším školním věku může snížit různé stresové reakce na přírodní prostředí,“ potvrzuje Julie Včeláková z organizace Ekodomov. 

Způsobů, jak toto téma s dětmi zpracovat, je více. Užitečné je si v okolí najít příklady dobré praxe a tam vzít své žáky, například do bezobalové prodejny, k ekozemědělci nebo do místní firmy, která pracuje udržitelně. „Všímat si s dětmi problémů, které jsou kolem, a vymýšlet, jak je vyřešit, nebo k jejich řešení přispět třeba ve třídě, ve škole, v okolí, obci – jak tu zlepšit životní prostředí pro všechny,“ navrhuje Neckařová. A například organizace Ekodomov se ve výukových programech zaměřuje na téma předcházení vzniku odpadu formou kompostování biomateriálu. „Na toto téma máme několik metodik pro různé věkové skupiny ke stažení zde: https://ekoprogramy.cz/inspirace-pro-vyuku/,“ uvádí Včeláková.

V enviromentálních programech nejvíce žáky baví praktické věci, které pak mohou využít v životě a vlastní bádání a pokusy. Zajímavě se mohou rozvinout i diskuze o tématech, které je zajímají nebo i trápí. „Učitelé například oceňují dostatek kvalitních pomůcek, které umožní pracovat celé třídě najednou na jednom tématu,“ doplňuje Včeláková. Jako problém při tématech ekologie se může jevit čas, kdy jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. To může být příliš krátká doba na to, dostat se v tématu do hloubky, případně stihnout navštívit místa v terénu. „Někdy má učitel pocit, že toho musí hodně odučit ze „svého předmětu, učebnice“ a tak nezbývá čas se věnovat enviromentální výchově. Tato překážka se překonává postupnými krůčky, kdy si je učitel svojí výukou více a více jistý a umí si ji obhájit,“ dodává Neckařová. Zapojit enviromentální výchovu do své výuky můžete pomocí některého z programů pro školy, které nabízejí níže zmíněné organizace. 

Lipka

Lipka patří k největším a nejstarším environmentálním vzdělávacím organizacím v ČR. Snaží se, aby si každý našel svoji cestu k udržitelnému způsobu života a podporují v přemýšlení nad souvislostmi environmentálních problémů a vlastní rolí v jejich řešení. Dětem přibližují přírodu nejčastěji na táborech, v kroužcích a při výukových programech pro školy. Vzdělávají učitele a vysokoškoláky, certifikují přírodní zahrady a rozvíjí zahradní terapii, podporují studenty a učitele v podnikavosti, prosazují inovace ve školství, formativní hodnocení a venkovní výuku a inspirují k udržitelnému životu vlastním příkladem.

www.lipka.cz/evp

Ekodomov

Ekodomov je nezisková organizace, která sdružuje nadšené kompostáře a přírodní pedagogy. Koncepce jejich programů vychází z dlouholetých zkušeností a využívá neotřelé metody přírodní a zážitkové pedagogiky a badatelského učení. Klasické ekologické výukové programy vycházejí z RVP a většina z nich je vymyšlená tak, aby mohly probíhat venku. Divadla s ekologickou tématikou osloví i větší skupiny dětí, takže se hodí pro celoškolní nebo volnočasové akce. Participativní projekt Rosteme na zahradě je příležitostí k dlouhodobější a intenzivnější spolupráci s větším přesahem.

ekodomov.cz/sluzby-pro-skoly-a-skolky/

Já na tom dělám

Projekt Já na tom dělám pořádá tvůrčí upcyklační dílny, na kterých návštěvníci pod vedením lektorů objevují nové možnosti předcházení vzniku odpadu, případně využití věcí, co již nejsou potřeba. Navštěvují veletrhy, festivaly, slavnosti, školy, dny dětí, firemní akce a večírky. Zároveň jsou realizátoři projektu schopni připravit na míru vašemu „odpadu“. V současnosti pracují na vytvoření pracovních míst pro seniory a zdravotně postižené a připravují ucelený cyklus vzdělávání na školách.

janatomdelam.cz/dilny

Toulcův dvůr, z.s. 

Toulcův dvůr, z.s. je středisko ekologické výchovy v Praze, které tvoří komplex památkově chráněných budov a přírodní areál o rozloze 10 ha zahrnující sad, pole, louky, lužní les a mokřad. Zabývá se ekologickou výchovou a pořádáním kulturních akcí. Tyto aktivity zajišťují 4 neziskové organizace, které se na Toulcově dvoře nachází – SRAZ, z.s., Botič o.p.s., sociální podnik ENVIRA, o.p.s. a ekologická Mateřská školka Semínko o.p.s. V rámci areálu naleznete dále farmu zvířat, Zdravou Jídelnu, hostel, BioObchůdek či obchůdek s tematickými dekoracemi.

toulcuvdvur.cz/evp-programy

Ekocentrum Koniklec 

Ekocentrum Koniklec je certifikované ekologické centrum, nevládní nezisková organizace s více než 20 lety zkušeností v oblastech environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty,

praktické ochrany přírody a ekoporadenství. Zabývá se k přírodě šetrnými projekty. Provoz kanceláře také funguje ekologicky. Poslání Ekocentra Koniklec je učit sebe i druhé chránit životní prostředí a spoluvytvářet hodnoty pro budoucnost.

www.ekocentrumkoniklec.cz/ekologicke-vyukove-programy-praha/

Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Posláním asociace je podporovat blízký vztah lidí ke krajině, ve které žijí, a která je živí.

Vyznává principy ekologického zemědělství, otevřenost a sdílení. Směřuje k péči o krajinu, která je založena na přímém vztahu mezi zemědělci a spotřebiteli, na lásce k jídlu a zemi, která ho poskytuje. Vzdělává proto všechny generace o propojenosti jídla, zemědělství a krajiny. Rozvíjí komunitou podporované zemědělství a posiluje pozici agroekologických zemědělců. Propojuje a sdílí zkušenosti s dalšími organizacemi, zemědělci a spotřebiteli. Pěstuje zeleninu, ovoce, mezilidské vztahy a novou generaci zemědělců.

www.asociaceampi.cz/co-delame/ekovychova-pro-skoly

Článek vznikl za podpory