Uteč, schovej se, bojuj! Sec Agency učí pedagogy, jak se zachovat při verbálním napadení i útoku teroristy.

Rozhovor
Témata

6. 1. 2022

Ani učitelům se nevyhýbají vypjaté, rizikové a nebezpečné situace, kterým ve škole coby veřejném prostoru musí čelit. Od nepříjemných slovních incidentů, přes rvačky mezi žáky, vyhrožování, fyzické útoky až po nevyzpytatelné činy ozbrojených útočníků nebo držení rukojmí. Jak se na extrémy, s nimiž se můžeme setkat i mimo pracoviště, připravit?

Komplexní bezpečnostní program, rozdělený do pěti na sebe navazujících stupňů a akreditovaný MŠMT, poskytuje společnost Sec Agency. Cílem jejich zážitkových seminářů je naučit pedagogy a další zaměstnance škol zvládnout tyto situace, minimalizovat správným jednáním rizika a následky, které hrozí nejen jim, ale i jejich studentům. Několik konkrétních tipů a víc o interaktivních odborných školeních nám prozradil majitel a jednatel Sec Agency Miloslav Švéda.

S jakými rizikovými situacemi se učitelé a pedagogičtí pracovníci v Česku podle vašich zkušeností setkávají nejčastěji?

Vzdělávání učitelů, pedagogických a nepedagogických pracovníků se věnujeme od roku 2015 a za tu dobu jsme se setkali s různými příběhy. Běžné jsou situace typu verbální agrese či vyhrožování, ale stále častější jsou i případy fyzického napadení, napadení se zbraní a přibývají extrémní situace jako ozbrojený útočník nebo aktivní útok.

Ke konfliktům dochází mnohdy nejen ze strany studentů, ale i rodičů, kteří si za učitelem přijdou vyřídit to, že jejich potomek dostal pětku. Není výjimkou, že si ve škole řeší spory mezi sebou rodiče, když jsou dejme tomu v rozvodovém řízení. Setkali jsme se i se situací, kdy školník po vyučování procházel školu a přišel do kontaktu s člověkem pod vlivem drog či alkoholu. A bohužel narůstají i rizikové situace s duševně nemocnou osobou.

Jak by měl pedagog reagovat na verbální napadení?

Určitě by neměl verbální napadení podceňovat. Měl by vnímat, že se děje něco nestandardního a připustit si reálné riziko, které v tomto okamžiku hrozí. Připustit si tu možnost a počítat s tím, že se situace může velice rychle přeměnit ve fyzické napadení. Důležitá je znalost krizové komunikace, což je v tomto případě jeden ze základních prvků adekvátní reakce.

Co když dojde na násilí, jak postupovat?

Je přirozené, že člověk má v těchto chvílích tendenci panikařit, jednat bez kontroly a automaticky. Takové jednání však s sebou nese značná rizika. Od začátku je nezbytné mít sám sebe pod kontrolou. Učitelé to mají o to složitější, že musejí zvládat nejenom své emoce, ale i emoce svých studentů, a to zejména v těžkých situacích jako je ozbrojený útok. Neexistuje přitom jeden univerzální návod, protože každá situace je jiná. Sebekontrola, orientace v terénu, vyhodnotit rizika a své možnosti a rozhodnout se co dělat, o tom všem jsou naše semináře.

V rizikových situacích doporučujeme systém USB – Utéct, Schovat se, Bojovat. Jednoduše řečeno, pokud to jde, tak z místa incidentu zmizet, utéct. Pokud to není možné, máte možnost schovat se, zabarikádovat či se zamknout a zamezit tím přístupu útočníka. Jestliže tyto alternativy nemáte, nezbývá nic jiného než o svůj život bojovat. Prioritní je uvědomit si, že váš život a zdraví a život a zdraví studentů jsou to nejdůležitější.Každá z těchto variant má však jasně daná pravidla a je podstatné si to zkusit prakticky, proto naše semináře nejsou jen teoretické, ale velký důraz klademe na samotný prožitek.

Návody na to, jak se zachovat při nebezpečí, máte v týmu vyzkoušené. Můžete uvést příklad, kdy takové řešení při výkonu povolání někomu skutečně zachránilo život?

Znalosti, které předáváme formou seminářů vycházejí zejména z praktických zkušeností, které jsme s kolegy nasbírali při výkonu služby u speciálních složek Policie ČR. Naším úkolem připravit policisty na zvládání těžkých rizikových situací. Nastavení, procesy, způsoby řešení, které nám samotným fungovaly, pomohly nám řešit těžké rizikové situace a častokrát zachránily náš život a zdraví, jsme zakomponovali do těchto seminářů.

Zpětných vazeb je spousta, vzpomínám si na studentku medicíny, kterou jsme spolu s jejími kolegy školili nedávno ve dvou na sebe navazujících seminářích. Před druhým školením za námi přišla, že nám chce poděkovat a následně popsala, co se jí stalo toho dne, kdy se účastnila prvního školení. Cestou domů nasedla do vagonu metra a posadila se vedle muže, z něhož po chvíli cítila alkohol. Standardně by tomu nevěnovala pozornost, ale po zkušenostech, který ten den získala, to celé vnímala jako riziko, jako varovný signál. Proto vstala a šla na druhou stranu vozu. Dotyčný muž se po chvilce probral a jeho první reakce byla agrese, napadl cestujícího, který sedě kousek od něho. Studentka byla v tom okamžiku v bezpečné vzdálenosti a na příští zastávce vystoupila, vzala telefon a potyčku oznámila policii. Kdyby takto nezareagovala, terčem útoku by byla s největší pravděpodobností ona sama.

Máte i zpětnou vazbu přímo ze školního prostředí, kdy díky poznatkům z vašich školení někdo zabránil zranění či neštěstí?

Vzpomínám si na situaci ze základní školy v Libereckém kraji. Delší dobu tam docházel konfliktní rodič – otec. Situace se vyvíjela postupně od verbálního napadení třídního učitele, gradovala a rodič začal vyhrožovat i fyzickým násilím. My jsme na této škole realizovali seminář přibližně v této fázi konfliktu. Asi po měsíci se nám pan učitel ozval a popsal nám, co následovalo zhruba dva týdny po naší návštěvě. Rodič přešel od výhrůžek k činům. Začal do učitele strkat, křičel na něho, že si to s ním konečně vyřídí, přitom měl jednu ruku pořád v kapse. Třídní učitel se v této situaci, byť nebyla jednoduchá, zachoval správně. Přesně dle principů, které se snažíme na seminářích předávat. Zachoval klid, měl sám sebe neustále pod kontrolou a za využití správné krizové komunikace ve vhodný okamžik z místa incidentu odešel, informoval kolegy a Policii ČR. Ta na místo přijela, muže ztotožnila a předvedla jej na místní oddělení k podání vysvětlení. Při provedení bezpečnostní prohlídky u něho v kapse našli nůž.

Kdybyste mohl dát tip z vašeho kurzu, který mohou učitelé do praxe zavést hned zítra, který by to byl?

Informací, které posluchači nabydou během našich kurzů, je celá škála – od prevence a legislativy, přes krizovou komunikaci, jednání v rizikové situaci a zvládání svých vlastních emocí, po ovládání lidí v panice a tak dál. Jsou to principy, zásady, návyky a poznatky, které učitelé využijí nejen ve školském prostředí, ale kdekoli v běžném životě. Na dovolené s rodinou, při návštěvě kina, divadla, restaurace, nemocnice. Člověk začne přemýšlet zcela jinak, než tomu bylo doposud. Což je náš cíl. V podstatě měníme vzorce chování, které mají lidé zažité a které často nevedou v reálné situaci ke snižování rizika, ale naopak.

Jedna z častých zpětných vazeb po konci semináře je například to, že lidé začnou takzvaně mentálně plánovat, což je zásadní prvek v přípravě na zvládání rizikových situací. V konkrétním prostředí, doma nebo ve škole, si vizualizují, co by dělali, kdyby – například do třídy vstoupil agresivní rodič nebo školu napadl ozbrojený útočník. Když si představíme, co se může stát a víme, co dělat, jsme o krok napřed.

Předpokládám, že na vašich seminářích dochází u účastníků k řadě takzvaných aha momentů. Jaký je ten nejběžnější?

Zpravidla je to už v první části našeho semináře, kde při kazuistice konfrontujeme posluchače s reálnými případy rizikových situací jako fyzické napadení nebo napadení se zbraní. Obvykle slýcháme odezvu typu “netušil/a jsem, že to může být takto ošklivé, takto agresivní” nebo “nevěděl/a jsem, že je to vůbec možné”. V uvozovkách sundávají růžové brýle a bývají překvapeni, co všechno se může stát a jak taková situace reálně probíhá.

Proč jdete cestou modelových situací? V čem jsou účastníkům prospěšné?

Modelové situace, forma „zážitkového učení“, kterou preferujeme, je za nás ten jediný způsob, jak lidi naučit správně reagovat v okamžiku, kdy jsou ve stresu. Povídat si v klidu u kávy o tom, jak zvládnout rizikovou situaci je hezké, ale nic vám to do praxe nedá. Povědomí o tom, co dělat, by na krátkou dobu posluchači možná získali, ale praktický efekt je minimální. Zažili to sami mnozí z nás. Když se dostanete do stresu, a to nemusí jít o ozbrojený útok, ale zcela postačí třeba dopravní nehoda, kdy máte vedle sebe blízké osoby, reagujete v tom okamžiku zcela jinak, než když si teď představíte, co byste dělal/a. Modelové situace tak využíváme proto, abychom posluchače učili správným reakcím v okamžiku, kdy je jejich psychika podobná té, která bude i v reálné stresové situaci.

Jak vaše školení vypadá? Měl by se účastník nějak přichystat nebo přijít ve speciálním oblečení?

Bavíme-li se o našem základním semináři – „Ochrana měkkých cílů, reakce na rizikové a nebezpečné situace“, tak zcela určitě žádný cvičební úbor posluchači potřebovat nebudou. Tento seminář probíhá v učebně či zasedací místnosti školy, která si nás objedná, a počet posluchačů se pohybuje okolo patnácti až dvaceti. Důvodem je interaktivita a naše snaha vtáhnout do děje všechny zúčastněné. Trvá přibližně pět vyučovacích hodin. Jediné, co by si měl účastník s sebou přinést, je otevřená mysl, dobrá nálada a pohodlné oblečení. Dokonce ani zápisník není potřeba, neboť vše, co je důležité, si bude pamatovat.

Druhým nástavbovým programem je „Mentální a psychologická příprava na zvládání rizikových a nebezpečných situací“. Koná se opět na učebně a trvá podobnou dobu. Náplní je jednoduše práce s hlavou jak zvládat své emoce, jak zvládat případnou paniku  studentů a podobně. V rizikových situacích je toto rozhodující faktor úspěchu.

U ostatních seminářů, které jsou vyloženě praktické, mají posluchači možnost aplikovat nabité zkušenosti z předchozích seminářů v modelových situacích v prostředí jejich školy. A ano, zde je potřeba mít volný oděv a počítat s tím, že se trochu umažou, třeba od maskovacích prostředků, kterými umocňujeme reálnost modelové situace.

Kdo jsou lektoři vašich seminářů a jaké pomůcky používáte?

Semináře vedou experti s dlouholetými praktickými zkušenostmi z policejních a armádních složek. Jsou to bývalí instruktoři, metodici a vyjednavači útvarů, které se zabývaly bojem proti extremismu, terorismu a závažnou trestnou činností. Jsou to specialisté, kteří umí předávat informace tohoto těžkého tématu tak, aby se posluchači naučili maximum, aby měli opravdu pozitivní výstup, a nikoli psychické následky. Při součinnostních cvičeních spolupracujeme s kaskadéry, což jsou de facto herci, kteří umí podat svoji roli a dotáhnout záměr modelové situace do konce.

Nejčastější dotaz od přihlášených: Máme se bát?

Účastníci nemusí mít vůbec z ničeho strach. Bezpečnost je naší prioritou a vždy se snažíme, aby se nikomu nic nestalo. Potencionální riziko úrazu je spíše na naší straně. 

Smyslem našich seminářů je, aby lidé odcházeli spokojeni, s novými informacemi a zkušenostmi, které jim mohou v budoucnu zachránit život a zdraví.