Statistiky trhu DVPP

Pro lektory a organizace

6. 8. 2022

Jak se pohybují ceny kurzů? Jaká je odpovídající cena jedné hodiny kurzu pro učitele? Jak je široká nabídka? A jak se to vše vyvíjelo v posledních letech? Pro naši analýzu jsme nasbírali desítky tisíc záznamů o kurzech pro učitele od roku 2009. Odpovědi naleznete v článku.

Vycházíme z dostupných dat o vypsaných a akreditovaných kurzech na internetu. Na prvním grafu lze vidět vývoj nově akreditovaných kurzů za posledních 10 let. Akreditace mají platnost 3 roky, počet dostupných akreditovaných kurzů v jednom roce je dán součtem za poslední 3 roky.

Zajímavý je pohled na skladbu kurzů podle časové dotace (histogram podle délky) a jeho vývoj v čase. Na trojici grafů lze vidět počty kurzů roztříděné dle časové dotace ve třech po sobě jdoucích tříletých obdobích. 

V letech 2013-2015 tedy lze pozorovat, že zdaleka nejvíce kurzů bylo 4-6 hodinových, následovali 6 a 8 hodinové. Dlouhodobých kurzů bylo akreditováno mnohokrát méně. Podobný stav byl i v letech před rokem 2013. Od roku 2016 však lze pozorovat trend silného nárustu počtu 8 hodinových kurzů na úkor těch kratších a zároveň zvýšení počtu vícedenních kurzů, zvláště těch 16 a 24 hodinových. Čím to?

Vysvětlení lze hledat v šablonách (dotační program MŠMT zaměřený nejen na podporu DVPP). Ty totiž školy mohly uplatňovat pouze na kurzy akreditované trvající 8 a více hodin. Trh se tedy přizpůsobil okolnostem.

Jak se pohybovaly ceny napoví graf ceny/účastníka jedné hodiny akreditovaného kurzu níže. Několik linií v grafu značí ceny na různých úrovních percentilu. Fialovou linii tedy lze číst tak, že 75% kurzů bylo v daném roku levnějších než její hodnota. Tyrkysová linie pak odpovídá mediánu. Snadno si můžete porovnat jak je na tom váš kurz cenově oproti nabídce na trhu.

Jedná se o hrubé srovnání se všemi akreditovanými kurzy. Ceny v jednotlivých tematických segmentech kurzů se mohou lišit. Srovnání ceny kurzů na úrovni témat připravujeme pro registrované vzdělavatele. Registrovat se můžete snadno zde.

Tento článek jsme připravili především pro lektory a vzdělávací organizace. Posláním platformy dvpp-kurzy.cz je podpora lektorů a vzdělávacích organizací v jejich důležité roli v oblasti profesního a osobního rozvoje učitelů.