Jak se vyznat v cenách kurzů pro učitele a žáky – srovnání cen na trhu

Pro ředitele
Pro učitele

13. 11. 2023

Cena je důležitým parametrem při výběru kurzu a může napovídat o kvalitě. U levnějších služeb pro školy můžeme očekávat nižší kvalitu, u těch dražších má smysl věnovat nějaké úsilí a kvalitu si ověřit. Jak ale poznat, že konkrétní kurz pro žáky či učitele patří mezi drahé či levné? Napovědět může srovnání s cenami na trhu, které naleznete ve článku.

Pro účely srovnání cen kurzů jsme připravili a průběžně aktualizujeme graf vývoje cen kurzů pro učitele níže. Vycházíme především z dat akreditovaných kurzů pro učitele. Statistiku však lze využít i pro srovnání cen kurzů pro žáky neboť velká část organizací realizujících kurzy pro učitele zároveň nabízí kurzy pro žáky a náklady, které organizace mají s realizací jsou v tomto ohledu srovnatelné.

Jak srovnat cenu?

V grafu výše jsou ceny jedné vyučovací hodiny akreditovaného kurzu přepočtené na jednoho účastníka. Pokud si tedy chcete ověřit „jak drahý” je kurz, po kterém „pokukujete“, ve srovnání s trhem, musíte vzít cenu za účastníka vašeho kurzu a vydělit ji počtem hodin (časovou dotací) kurzu. Získáte cenu jedné hodiny pro jednoho účastníka, kterou můžete porovnat s grafem. 

Tedy pokud kurz stojí 2900 Kč / účastníka a pořadatel deklaruje časovou dotaci 10 vyuč. hod., cena jedné hodiny odpovídá 290 Kč. Cena takového kurzu je pak dle grafu vyšší jak 75 % kurzů akreditovaných napříč ČR. Od takového kurzy bychom tedy mohli očekávat i nadprůměrnou kvalitu, individuálnější přístup nebo např. zapojení více jak jednoho lektora do výuky.

Cena jedné hodiny kurzu pro účastníka pomůže ve srovnání nabídky. Sama o sobě ale nereflektuje důležitý parametr – maximální počet účastníků. U dvou stejně nákladných kurzů s různým maximálním počtem účastníků lze očekávat různou míru individuálního přístupu (který můžeme považovat za jeden z aspektů kvality) a tedy poměr výkon / cena.  Pro srovnání v tomto ohledu  slouží graf nákladů na realizaci jedné hodiny kurzu níže.

Informace z grafu lze využít pro srovnání následovně. Řekněme, že nabídka kurzu stanovuje cenu za účastníka na 540 Kč, kurz má trvat 4 hodiny a maximální počet účastníků je stanoven na 20. Náklady na jednu hodinu kurzu při plném obsazení pak lze určit jako počet účastníků x cena / počet hodin. Náklady pak vycházejí na 20 x 540 Kč / 4 h. = 2700 Kč / h. Při pohledu do grafu zjistíme, že náklady 2700 Kč/h. odpovídali v roce 2022 mediánu, tedy cca 50 % nabízených kurzů na trhu je levnější a 50 % dražší.

Jak se vyvíjel počet akreditovaných kurzů?

Pro naši analýzu jsme nasbírali desítky tisíc záznamů o kurzech pro učitele v posledních letech. Vycházíme z dostupných dat o vypsaných a akreditovaných kurzech na internetu. Graf níže prezentuje data o počtech akreditovaných kurzů v jednotlivých letech. Akreditace mají platnost 3 roky. Ve všech případech se nemusí jednat o kurzy vypsané či konané, číslo nevyjadřuje počet konaných kurzů.

Jaké kurzy jsou nejčastější?

Jak dlouhé kurzy jsou nejčastější? Histogram počtu kurzů dle časové dotace v posledních 3 letech napovídá, že nejvíce je kurzů 8 hodinových. 

Jedná se o rámcové srovnání s veškerou nabídkou. Ceny v jednotlivých tematických segmentech kurzů se mohou lišit. 

Tento článek jsme připravili především pro ředitele a učitele škol, aby bylo možné si při výběru kurzu rychle a snadno ověřit o „jak drahý” kurz se skutečně jedná. Posláním platformy dvpp-kurzy.cz je šetřit čas učitelům při výběru DVPP. Dáváme proto kurzy na jedno místo a sbíráme zkušenosti účastníků, tak aby učitelé mohli vždy snadno vyhledat a vybrat kurz pro svůj další profesní rozvoj.

Vyhledat kurzy podle tématu

 

Článek vznikl za podpory