Prevence šikany je základním kamenem zdravé atmosféry ve třídě

Nezařazené

10. 11. 2023

Šikana. Ve školách je velkým strašákem nejen pro děti, ale i učitele. Děti často neví, co si s ní počít a na koho se obrátit. Učitelé tápají v tom, kdy a jak zasáhnout. Přitom se jedná o velice častý problém. Nejlepším řešením je šikaně předcházet správnou prevencí. Jak na to? Kde hledat pomoc a informace?

Problémem může být nedostatečná informovanost v oblasti prevence šikany. „Škola neví, co může udělat, jaké má povinnosti a kdy se na koho obrátit. Možností je více –⁠ pedagogicko-psychologická poradna, neziskové organizace a další odborníci,“ uvádí lektorka a koordinátorka Anna Kubíková z Centra primární prevence. Někdy ale může dojít i k nepochopení ze strany vedení. „Někteří ředitelé nepodporují vzdělávání v této oblasti a pomoc nabízí až v případě objevení velkého problému v jednotlivých třídách,“ doplňuje Kubíková.

Řešit problém jednorázovou akcí, například návštěvou školního metodika prevence ve třídě nebo programem primární prevence, není vhodné. „Takové východisko je nedostatečné, nevhodné a problém ve třídě to z dlouhodobého hlediska nevyřeší,“ říká Kubíková.

Někteří pedagogové sice teoreticky šikanu znají, ale ne vždy s ní mají praktické zkušenosti. „Nejsou dostatečně připraveni na tato témata, a to ni v rámci vysokoškolského vzdělání,“ dodává Kubíková. Co s tím? Učitelé mohou využít metodické materiály, články a videa dostupné na internetu nebo se obrátit na kurzy s lektory, které nabízejí praktické zkušenosti. Jaké užitečné materiály, věnující se prevenci šikany, jsou k dispozici?

Fórum pro prožitkové vzdělávání vydalo metodiku pro pedagogy – Prevence šikany. Dočtete se o druzích šikany, stádiích šikany, typech agresorů a postupech řešení. Součástí je také praktická část, kde se naučíte, jak využít prostředky prožitkového vzdělávání v prevenci proti šikaně.

Národní pedagogický institut České republiky představil Krizový scénář pro řešení šikanování. Jedná se o dvoustranný návod, kde jsou konkrétní kroky, jak postupovat, pokud se ve třídě vyskytne podezření na šikanu.

Z projektu Erasmus + Efektivní komunikace vznikl metodický materiál o šikaně s názvem Proti šikaně ve škole – příručka. Pojednává o tom, co je šikana, kyberšikana, jaké jsou varovné signál a jak by měl učitel mluvit s dětmi o šikaně. Příručka obsahuje hodně praktických příkladů.

Za zmínku také stojí dvouletý projekt MŠMT v České republice od Michala Koláře, který se zabýval ověřováním speciálního programu proti šikanování na Zdravé škole. Za čtyři měsíce po zavedení programu klesla celkově šikana ve škole průměrně o 42,5 %. Z uvedených výsledků vyplývá, že kdyby všechny základní a střední školy v ČR použily speciální program podobným způsobem, jako byl použit na experimentální Zdravé škole, počet šikanovaných žáků by se v poměrně krátké době snížil o 255 tisíc obětí. Více o programu si můžete přečíst po kliknutí na odkaz.

Přímo na stránkách MŠMT pak lze najít metodické dokumenty k prevenci šikany a co dělat, pokud se šikana ve třídě vyskytne a jak by měl pedagog zasáhnout.

Vhodné je zavítat i na webové stránky programu Minimalizace šikany. Zde si můžete stáhnout publikace a materiály zabývající se šikanou. Některé jsou zdarma a některé zpoplatněné. Můžete si i pročíst kratší články a rady, šikovné jsou například Příběhy šikany, které ukazují, jak skrytě může šikana probíhat.

Internetový portál sancedetem.cz obsahuje článek Malé velké trápení má jméno ŠIKANA. Součástí článku je také část s prevencí šikany, a to konkrétně Osobnostní výchova a Vrstevnické programy.

I na webové stránce zapojmevsechy.cz najdete články věnující se šikaně. Například článek Jste svědkem šikany? Jednejte. Ukážeme vám jak obsahuje i Desatero „upstandera“, který je připraven zastat se svých spolužáků/vrstevníků ohrožených šikanou. K dispozici je také video Šikanu i kázeňské problémy je třeba utnout v zárodku. Jak na to? Konkrétní postupy primární prevence ve videu vysvětluje Tereza Skalická, která pracuje ve škole jako metodik prevence. Další video se nazývá Záškoláctví, šikana i vulgarity – jak řešit vážnější problémy s žáky a zabývá se primární i sekundární prevencí šikany.

Poradna VIGVAM na youtube sdílela film o šikaně Každý může mít někdy strach. Film obsahuje příklad z praxe, jak mluvit s šikanovaným dítětem. Pro práci s filmem přímo s žáky je k dispozici také metodika.

Článek vznikl pro větší přehlednost tématu a lepší orientaci pedagogů v něm. Vznikl pro ty pedagogy, kteří mají zájem se dále vzdělávat a chtějí do daného tématu proniknout. Pokud se chcete o Prevenci šikany dozvědět více, můžete se přihlásit na některý z existujících kurzů. Kurzy na dané téma lze najít na portálu dvpp-kurzy.cz.

Vyhledat kurzy podle tématu


Kontakty, kam se obrátit pro pomoc:

Poradna webu Minimalizace šikany – tel. 116 000 

Sdružení Linka bezpečí – tel. 116 111)

Linka pomoci, Dětské krizové centrum – tel. 241 484 149, 777 715 215

Internet poradna 

 

Článek vznikl za podpory