Nová informatika na ZŠ – 5 ověřených lektorů

Lektoři
Témata

3. 9. 2023

Nová informatika připravuje žáky na digitální svět, rozvíjí jejich digitální gramotnost, podporuje kreativní a kritické myšlení, posiluje spolupráci a komunikaci, a zavádí základy programování a algoritmizace. Tímto způsobem žáci získávají dovednosti a schopnosti potřebné pro úspěšné a odpovědné využívání informačních a komunikačních technologií ve svém osobním životě i budoucí profesní kariéře. Mapovali jsme, jací lektoři […]

Nová informatika připravuje žáky na digitální svět, rozvíjí jejich digitální gramotnost, podporuje kreativní a kritické myšlení, posiluje spolupráci a komunikaci, a zavádí základy programování a algoritmizace. Tímto způsobem žáci získávají dovednosti a schopnosti potřebné pro úspěšné a odpovědné využívání informačních a komunikačních technologií ve svém osobním životě i budoucí profesní kariéře.

Mapovali jsme, jací lektoři mohou provázet učitele tématem Nová informatika a sdílíme Vám tipy na ověřené lektory.

Lektoři zabývající se tématem Nová informatika

Mgr. Martin Mareš
Lektor, učitel na ZŠ, krajský metodik ICT

Učitelská praxe 5 let na základní škole. Je členem krajského kabinetu informatika a ICT, podílí se na plánu rozvoje a koncepci vzdělávací oblasti Informatika a ICT na krajské i oblastní úrovni.

SPECIALIZACE

Výuka a vzdělávání, podpora zaměřená na digitální technologie ve vzdělávání a řízení školy, poskytování profesní podpory pro učitele Informatiky a ICT, konzultace pro podporu zvyšování digitálních dovedností a znalostí.

Kurzy:

Koncepční ICT metodická podpora

Možné rozvržení do několika obsahových bloků:

  • Jak na novou informatiku, přínosy nové informatiky, oblasti a témata nové informatiky
  • Digitální pomůcky, aplikace, nástroje, robotické stavebnice
  • Využití digitálních technologií v samotné výuce – mobilní technologie a aplikace do výuky

DALŠÍ TÉMATA: Revize RVP ZV – DIGI plovárna Technická výchova, Revize RVP ZV – Startovací balíček – Základy algoritmizace a programování

Oslovit lektory

 

Mgr. Hana Hyksová
Lektorka,  učitelka, krajská metodička ICT

Má za sebou mnohaletou učitelskou praxi na ZŠ a VOŠ. Je členem krajského kabinetu informatika a ICT, podílí se na plánu rozvoje a koncepci vzdělávací oblasti Informatika a ICT na krajské úrovni. Aprobace 2. stupeň ZŠ a SŠ – matematika, fyzika, informatika.

SPECIALIZACE
Soustředí se na pomoc školám s rozjezdem nové informatiky a zaváděním robotiky do kroužků i běžné výuky.

Kurzy: Nová informatika 

Koncepční ICT metodická podpora

DALŠÍ TÉMATA: Podpora digitálních kompetencí pedagogů pro rozvoj čtenářské gramotnosti žáků

Oslovit lektory

Další relevantní lektoři

Ing. Karel Klatovský
Lektor,  učitel, autor odborných knih a učebnic, manažer vzdělávacích programů

Zabývá se efektivním využíváním technologií a IT nástrojů ve školství a také využitím her ve vzdělávání a principů gamifikace výuky ve školách. Má za sebou 11letou učitelskou praxi na střední a vysoké škole, je autorem mnoha odborných knih a učebnic s tematikou IT a jeho využívání ve školách. Své znalosti a dovednosti prezentuje na mnoha tuzemských i zahraničních konferencích. V současné době pracuje jako manažer vzdělávacích programů ve společnosti Microsoft.

Kurzy:

Produktivní aplikace a jejich efektivní využívání pro pedagogy

Využívání online nástrojů v roli učitele

Technologie a jejich využití v distančním vzdělávání

Cloudové technologie a jejich využití ve školství

Kancelářské aplikace ve školství

Oslovit lektory

 

Mgr. Miroslav Sláma
Metodik ICT a učitel ZŠ, předseda krajského kabinetu informatiky a ICT

Po studiu učitelství odborných předmětů na Karlově univerzitě pokračoval v magisterském studiu na Ostravské univerzitě, které navíc doplnil nástavbovým studiem na metodika informačních a komunikačních technologií na Mendelově univerzitě v Brně.

Kurzy:

Revize RVP ZV – Nová informatika

Koncepční ICT metodická podpora

Oslovit lektory

 

Mgr. et Mgr. Jiří Matějka
Lektor a konzultant, bývalý učitel

Lektor digitálních dovedností. Většinu profesního života propojil s Microsoftem. Zabývá se hlavně školením MS 365, kterou také aktivně používá a považuje za jedno z nejlepších řešení na trhu. Dále se intenzivně věnuje desktopovým aplikacím MS Office jak na Windows, tak i na Macu, iPhone a iPadu. Krom toho hodně fotí a také školí Photoshop, Lightroom, ale také Illustrator, InDesign nebo Acrobat a nepohrdne ani Corelem. Poslední dobou se také intenzivně zabývá kybernetickou bezpečností a způsoby, jak na tuto formu nebezpečí upozornit běžné uživatele.

Kurzy:

MS Office

Microsoft 365

Kyberbezpečnost

Cloud

Online kancelář

Grafika

Kyberbezpečnost

Oslovit lektory

 

Zajímají Vás aktuálně vypsané kurzy týkající se tématu Nová informatika?

Vyhledejte si aktuálně vypsané semináře od různých organizací.

Vyhledat kurzy na téma Nová informatika

Článek vznikl za podpory